Kaygı Duyarlılığı

Kaygı  duyarlılığı, kişinin deneyimlediği ve geleceğe yönelik deneyimleyeceği kaygı semptomlarından ve bu semptomların neden olacağı sosyal, fiziksel ve bilişsel sonuçların olumsuz olacağı düşüncesiyle kaygı duymak ya da korkmak olarak ifade edilebilir. Bir diğer deyişle, kişinin kaygı beklentilerinin ya da uyarılmanın zararlı sonuçlara yol açabileceği inancını yansıtır. Bu durum kişinin kaygı şiddetini ve sıklığını yükseltmekte ve kaygı geliştirme riskini artırmaktadır.  Literatürde Kaygı Duyarlılığı tanımını ilk kez Reiss ve McNally tarafından yapılmış ve ...

Read More

Kaygı Nedir?

Kaygı, günlük yaşamda zaman zaman oluşan üzüntü, kuruntu, gerginlik ve korku gibi ruh hallerini içerisinde tanımlanan hoş olmayan duyguları ifade eder.Bununla birlikte kaygı ve korku tanımı birbiri ile sık sık karıştırılan tanımlardır. Bunun bir nedeni kaygıyı tanımlarken içerisinde kullandığımız gerginlik, sinirlilik ve korku gibi kavramlar ile karakterize edilmesi olabilir. Ancak korku, tehdit edici bir durum veya uyarana karşı oluşan bir zihinsel değerlendirme iken, kaygı ise değerlendirmeye verilen duygusal tepkiyi içermektedir. ...

Read More

Endişe Nedir?

İnsanlar genellikle endişelenmeyi, yönlendirilmesi zor olabilecek tekrarlayıcı, olumsuz düşüncelerin “zinciri” olarak tanımlarlar. Bununla birlikte, Endişe duygusu  her zaman kötü değildir. Bazı durumlarda endişe ve kaygı, sağlıklı ve verimli kararlar almamız için gerekli bile olabilmektedir. Örneğin, mali durumlardan endişe etmek, dikkatsizce para harcamaktan kurtulmamıza yardımcı olabilmektedir.Ancak, kronik veya yoğun endişe duyguları, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkileyebilmektedir. Potansiyel sonuçlarla meşgul olmamız, mevcut durumdan kaçınmayı kolaylaştırabilir. Bu şekilde devam eden kronik ve yoğun ...

Read More

Stres Nedir?

Genellikle insanlar günlük yaşamın taleplerine karşı bedensel bir tepki olarak stres deneyimlerler. Ancak stresin meydana çıkarttığı hem duygusal hem de bilişsel yönleri de vardır. bir diğer deyişle, stres bedende olduğu gibi düşünceler ve duygular olarak da deneyimlenir.Stresli bir olay veya durum karşında savaş ya da kaç tepkisi şeklinde beden tepki vermektedir.  Bu tepki, birinin yaşamındaki fiziksel tehditlere bir tepki olarak meydana gelir. Savaş ya da kaç tepkisi, adrenalin ve kortizol ...

Read More

Özgül Fobiler

Özgül fobilere sahip olan insanlar, spesifik olarak bazı nesne veya durumların yoğun, irrasyonel korkularını yaşarlar. Bununla birlikte aşırı korkunun farkında olmalarına rağmen genellikle böyle bir durumla karışılacak olma beklentisi ile başlayan, aşırı ve anlam verilemeyen belirgin ve sürekli korku halinde olmaya devam ederler.Özgül Fobi türlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir;Hayvan Fobileri: Kedi, Köpek, Örümcek, Yılan vb. Doğa Fobileri: Gök gürültüsü, Deniz, Fırtına, Su vb. Kan ve yaralanma Fobileri: Kan veya Yaralanma, ...

Read More