Yaygın Kaygı Bozukluğu

 Yaygın kaygı bozukluğu, gelecekteki tehditlere (felaketler, belirsizlikler, riskler) karşı duyulan aşırı endişe ile karakterize bir bozukluktur. Yaygın kaygı bozukluğuna sahip kişiler endişelenmek ve kaygılı hissetmekle aşırı fazla zaman harcarlar ve onlar için endişeyi kontrol etmek çok zordur. Kişinin yaygın kaygı bozukluğu tanısı alabilmesi için aşağıdakilerden en az 3’ünü göstermesi beklenir: Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üstünde olma  Kolay yorulma  Odaklanmakta güçlük çekme ya da zihnin boşalması  ...

Read More