Panik Bozukluk

Panik bozukluk tanısına sahip  olan bir kişi genellikle bir sonraki panik atağın ne zaman olacağını tahmin edemez ve pek çoğu, bir sonrakinin ne zaman ve nerede olacağı konusunda endişe duyarak ataklar arasında yoğun bir endişe ve kaygı duygusu geliştirir. Burada en önemli ayrım şudur ki panik atak geçiren herkes panik bozukluğu geliştirmemektedir.  Birçok insan yaşamı boyu bir panik atak geçirir ve bir başka atağı çoğunlukla deneyimlemez veya atak olacağına dair ...

Read More

Yaygın Kaygı Bozukluğu

 Yaygın kaygı bozukluğu, gelecekteki tehditlere (felaketler, belirsizlikler, riskler) karşı duyulan aşırı endişe ile karakterize bir bozukluktur. Yaygın kaygı bozukluğuna sahip kişiler endişelenmek ve kaygılı hissetmekle aşırı fazla zaman harcarlar ve onlar için endişeyi kontrol etmek çok zordur. Kişinin yaygın kaygı bozukluğu tanısı alabilmesi için aşağıdakilerden en az 3’ünü göstermesi beklenir: Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üstünde olma  Kolay yorulma  Odaklanmakta güçlük çekme ya da zihnin boşalması  ...

Read More

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TRAVMA Travma: Stres yaratıcı bir duruma karşı (savaş, kaza, beklenmedik şekilde sevilen birinin kaybı, istismar gibi) verilen güçlü bir duygusal tepkidir. Travma var olan durum geçtikten yıllar sonra bile kişide duygusal ve fiziksel semptomlar yaratmaya devam edebilir. Risk Faktörleri Travmatik deneyim beklenmedik ise  Kişi eskiden benzer travmalar yaşamış ise Deneyim tekrarlanmış ya da uzun bir sürede gerçekleşmiş ise  Travma çocukluk döneminde gerçekleşmiş ise  Kişi deneyim sırasında öğrenilmiş çaresizlik deneyimlemiş ise   Kişi travma haricinde başka stres verici durumlarla da ...

Read More

Cinsel Saldırı Kaynaklı Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Cinsel saldırı, travma sonrası stres bozukluğu için en önde gelen nedenlerden biridir. Cinsel saldırı, TCK tarafından “cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığını ihlali” olarak tanımlanmıştır.  Her sekiz kadından birinin yaşamı boyunca en az bir kez cinsel saldırıya maruz kaldığı düşünülmektedir. ancak resmiyete bildirilen vakaların sayısı gerçek sayılardan çok daha azdır. Hatta Türkiye bazında TÜİK tarafından yapılmış araştırmalarda kadınların %39’unun fiziksel, %15’inin cinsel şiddet gördüğü, %42 kadarının ise ikisine de maruz kaldığı görülmüştür. Ancak var ...

Read More