Kaygı Duyarlılığı

Kaygı  duyarlılığı, kişinin deneyimlediği ve geleceğe yönelik deneyimleyeceği kaygı semptomlarından ve bu semptomların neden olacağı sosyal, fiziksel ve bilişsel sonuçların olumsuz olacağı düşüncesiyle kaygı duymak ya da korkmak olarak ifade edilebilir. Bir diğer deyişle, kişinin kaygı beklentilerinin ya da uyarılmanın zararlı sonuçlara yol açabileceği inancını yansıtır. Bu durum kişinin kaygı şiddetini ve sıklığını yükseltmekte ve kaygı geliştirme riskini artırmaktadır.  

Literatürde Kaygı Duyarlılığı tanımını ilk kez Reiss ve McNally tarafından yapılmış ve kavram ‘’Korku beklentisi modelini’’ oluşturmaktadır. Bu modelin içerisinde iki süreç olarak ele alınan kaygı beklentisi ve kaygı duyarlılığı, kişilerin korku yaratan durum veya olaydan kaçınması ile ilişkili olduğuna dayanmaktadır.  Kaygı beklentisi ve kaygı duyarlılığı birbiri ile bir çok yönden benzerlik gösterir ancak beklenti kaygısı kişinin panik ataklarından sonra elde edilmiş tekrarlayıcı olmakla birlikte kaçınılmaz bir tehlike olacağına dair düşünceleri içerisinde barındıran bir kaygıdır. Beklenti kaygısının üç temel öğesi bulunmaktadır;

  • Bir başka panik atak geliştirme ile ilişkili huzursuz edici ve endişeli yoğun düşünce uğraşları
  • Yine bir panik atak olacağına dair inanç ve beklenti
  • Süregiden bir korku eğilimi ya da korkunun oluşturduğu bedensel duyumlardan korkma ve kaçma isteğidir.

Kaygı duyarlılığı, kaygı oluşturan uyaranlara karşı tetikte olmayı arttırırken, kaygılı olma ihtimaline karşı endişeyi ve kaygı ile ilişkili uyaranlara karşı oluşan kaçınma davranışını arttırmaktadır. Bu nedenle kişinin kaygısının sıklığını ve şiddetini yükselten bir faktör olarak ele alınmakta ve kaygı bozuklukları açısından önemli bir risk faktörü oluşturduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, yüksek kaygı duyarlılığının  kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Yüksek kaygı duyarlılığının düşük yaşam kalitesini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

You May Also Like

Kaygı Nedir?

Endişe Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir