Agorafobi

Agorafobi toplu taşımaya binme, açık alanlarda bulunma (park alanları, köprüler gibi), kapalı alanlara girme (alışveriş merkezleri, sinema gibi), kalabalıkta tek olma, evin dışında tek olma gibi farklı konularda duyulan korkularla belirgin fobilerin birleşimidir. Aslında agorafobisi olan kişi kaçmanın zor olacağı veya her şey ters gittiğinde yardım alamayacağını düşündüğü durumlara yönelik korku duyar. Fobi duyulan bu durumlardan kaçınma oldukça belirgindir. Korku ve bu korkuyu yaratan durumdan kaçınma her kaygı bozukluğu için ortaktır. Agorafobi genelleşmiş fobi bozukluğu sayılabilir çünkü kişiler kendilerinde stres ve işlevsizlik yaratan bir çok durum yaşarlar. Agorafobisi olan kişilerin 1/3’ü evlerine bağımlıdır, çalışamayacak durumdadır dolayısıyla kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda diğerlerine ihtiyaç duyarlar. 

SemptomTanımKişisel Tanım
Sosyal Geri ÇekilmeKişinin kendini sıkışmış, çaresiz, utanmış hissedeceği panik yaşayacağı durumlardan kaçınması ve kendini eve kapatması“Kolayca yardım bulamayacağım ortamlarda panik atak geçirebilirim diye düşündüğümden evden ayrılmakta güçlük çekiyorum”
Panik AtaklarKişinin bir sebebe bağlı olmayan aniden, kısa süreli ama yoğun, sebepsiz panik yaşaması“Önceden tahmin edilemez, kısa süreli yoğun kaygılar ve panik yaşıyorum”
Kısa Süreli Yaşamı Tehdit Edici SemptomlarKişinin panik atakların fiziksel semptomlarının yaşamı tehdit edici olduğunu düşünmesi“Bu tekrarlayan, ciddi, kısa ataklar bana cidden fiziksel olarak kalp krizi geçirecekmişim ya da boğuluyormuşum korkusu veriyor”

 

Komorbidite

Panik bozukluk, özgül fobiler, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresif bozukluk gibi bozukluklar genellikle agorafobiye eşlik eder. Bu kişiler genellikle kendi kaygılarını alkol veya yatıştırıcılar ile rahatlatmaya yatkındır bu da onları madde bağımlılığına da yatkın kılar. 

Görülme Sıklığı

Agorafobi çocuklar ve erken dönem ergenlerde yaygın değildir. Ancak ergenliğin son dönemlerinde ve yetişkinlikte görülme sıklığı artmaktadır. Ortalama 18 ila 25 yaş arasında semptomlar başlamaktadır. 100 kişiden 2’sinin panik bozukluğu olduğu, bunların 3’te 1’inin de agorafobi geliştirdiği düşünülmektedir. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla agorafobiye yatkındır. kalıtımsallığı %61’dir, bu da bütün fobiler arasında en yüksek orandır. 

Tedavisi

Agorafobinin tedavisi konusunda yapılmış araştırmalar, bilişsel davranışçı terapinin, antidepresanların tedavide oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Maruz bırakma terapisi özellikle agorafobisi olan danışanlar için kullanılabilecek bir bilişsel davranışçı tedavi yöntemidir. 

You May Also Like

Panik Atak Nedir?

Panik Bozukluk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir